Uw stem telt!

In maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats! Op 16 maart kunt u in heel Culemborg weer stemmen en ook op 14 en 15 maart zijn er al locaties om uw stem uit te brengen. Met uw stem kunt u mee bepalen hoe de toekomst van Culemborg eruit ziet. Denk bijvoorbeeld aan hoe wij omgaan met het verkeer, de bouw van woningen, de toekomst van de zorg, of de veiligheid in onze stad. En ook hoe we ervoor zorgen dat Culemborg een stad blijft waar iedereen zich thuisvoelt.

De gemeenteraad van Culemborg bepaalt de hoofdlijnen van het beleid en daarmee de toekomst van onze stad. Deze hoofdlijnen worden vervolgens door het college van burgemeester en wethouders uitgevoerd. Ook dit college zal na de verkiezingen opnieuw worden gevormd door de partijen in de gemeenteraad.


Kortom, de gemeenteraad beslist over de dingen die belangrijk zijn in onze Culemborgse samenleving. Met uw stem bepaalt u welke partijen in de raad komen en heeft u dus invloed op de beslissingen die genomen worden en de toekomst van onze stad. Uw mening en uw stem zijn belangrijk. Kom daarom stemmen op 14, 15 of 16 maart.