Ik heb gekozen voor: CulemborgKiest

Uw stem telt!

Op 21 maart kunt u mee richting bepalen hoe de toekomst van Culemborg eruit ziet. Denk bijvoorbeeld aan hoe wij omgaan met het verkeer, of met de zorg, of hoe we de stad veiliger maken. En ook hoe we ervoor zorgen dat Culemborg een stad blijft waar iedereen zich thuisvoelt. De gemeenteraad van Culemborg bepaalt de hoofdlijnen van het beleid dat het college van burgemeester en wethouders uitvoert.

Kortom, de gemeenteraad beslist over alles wat in de Culemborgse samenleving belangrijk is. Met uw stem bepaalt u welke partijen in de raad komen en heeft u dus invloed op de beslissingen die genomen worden. Uw mening en uw stem zijn belangrijk. Kom daarom stemmen op 21 maart.

Gerdo van Grootheest